Välkommen till

Aktiva medlemmar=Aktiv förening

Se även www.lrf.se 

vad som är på gång i Örebro län

Aktiviteter

Ge gärna förslag på aktiviteter !!

 

Plastinsamling

 

Skrotinsamling

 

Hur klara sig från stölder- Grannsamverkan

 

 

Samarbete med organisationer utanför LRF ?

 

 

 

Mer studiebesök,förslag mottas gärna!

 

 

 

 

Delta på fler mässor,visa att vi finns!!

 

 

 

Sammankomst/ skördefest

 

 

 

ÅRSMÖTE alltid i november

 

 

 

 

 

 

Kontakta gärna oss om du vill:

Diskutera något

Lämna förslag på aktiviteter

Tycker något är bra eller dåligt