Välkommen till

Fellingsbro LRF avd. 

Aktiva medlemmar=Aktiv förening

Se även www.lrf.se 

vad som är på gång i Örebro län

Aktiviteter

Förslag på aktiviteter

 

Skrotinsamling(om priset är bra)

 

Samarbete med Ej LRF för,kan det vara nåt ?

 

 

Hur klara sig från stölder?

Studiebesök Förslag mottas !!

Vårfest med tema

Årsmöte november 2017

 

 

Kontakta gärna oss om du vill:

Diskutera något

Lämna förslag på aktiviteter

Tycker något är bra eller dåligt